Totul despre investiții

Termeni de utilizare

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor aflate pe https://ro.wewenetworkafrique.comnumele domeniului care pot fi obținute despre Utilizator în timpul utilizării site-ului, programelor și produselor.

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1. Această politică de confidențialitate folosește următorii termeni:

1.1.1. „Administrarea site-ului (denumită în continuare Administrația)” - angajații autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele organizației care organizează și (sau) desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal și, de asemenea, determină scopurile prelucrării. date personale, componența datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date personale.

1.1.2. „Date cu caracter personal” - orice informație care se referă direct sau indirect la o anumită persoană fizică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea) , extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a preveni distribuirea acestora fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau alte temeiuri legale.

1.1.5. „Utilizatorul Site-ului (denumit în continuare Utilizatorul)” este o persoană care are acces la Site prin Internet și utilizează Site-ul.

1.1.6. Un „cookie” este o mică bucată de date trimisă de un server web și stocată pe computerul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web o trimite către serverul web într-o solicitare HTTP de fiecare dată când încearcă să deschidă o pagină pe site-ul corespunzător .

1.1.7. „Adresa IP” este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită folosind protocolul IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului https://ro.wewenetworkafrique.com. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților către care Utilizatorul poate urma link-urile disponibile pe site.

2.4. Administrația site-ului nu verifică acuratețea datelor personale furnizate de Utilizatorul Site-ului.

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

3.1. Această Politică de Confidențialitate stabilește obligațiile Administrației Site-ului de a nu dezvălui și asigura protecția vieții private a datelor personale pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației Site-ului la înregistrarea pe site sau în timpul altor acțiuni efectuate pe site.

3.2. Datele personale autorizate pentru prelucrare în temeiul acestei Politici de confidențialitate sunt furnizate de către Utilizator prin completarea formularelor de contact, înregistrare și alte formulare de pe Site.

3.3. Site-ul protejează Datele care sunt transmise automat la vizualizarea unităților de anunțuri și la vizitarea paginilor pe care este instalat scriptul statistic al sistemului ("pixel"):

Adresa IP;

informații din cookie-uri;

informații despre browser (sau alt program care accesează afișarea reclamelor);

timpul de acces;

adresa paginii pe care se află blocul de anunțuri;

referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.

3.3.2. Site-ul colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt folosite pentru a identifica și rezolva probleme tehnice, pentru a controla legalitatea plăților financiare.

3.4. Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul achizițiilor, browsere și sisteme de operare utilizate etc.) sunt supuse stocării și nedistribuirii securizate, cu excepția cazurilor prevăzute în paragrafe. 5.2. și 5.3. din această Politică de confidențialitate.

4. SCOPUL COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE UTILIZATORULUI

4.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrația Site-ului în următoarele scopuri:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site pentru plasarea unei comenzi și (sau) încheierea unui contract de vânzare de bunuri de la distanță.

4.1.2. Asigurarea accesului Utilizatorului la resursele personalizate ale Site-ului.

4.1.3. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea Site-ului, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.

4.1.4. Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea, prevenirea fraudei.

4.1.5. Confirmarea acurateții și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont, dacă Utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Notificări pentru utilizatorii site-ului web.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea beneficiilor fiscale sau fiscale, contestarea unei plăți, determinarea dreptului de a primi o linie de credit de către Utilizator.

4.1.9. Furnizarea Utilizatorului de suport eficient pentru clienți și tehnic în cazul unor probleme legate de utilizarea Site-ului.

4.1.10. Furnizarea Utilizatorului cu consimțământul său, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele Site-ului sau în numele partenerilor Site-ului.

4.1.11. Implementarea activitatilor de publicitate cu acordul Utilizatorului.

4.1.12. Acordarea accesului Utilizatorului la site-urile sau serviciile partenerilor în vederea obținerii de produse, actualizări și servicii.

5. METODE ȘI TERMENI DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se desfășoară fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informare a datelor cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord că Administrația Site-ului are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special, servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, exclusiv în scopul îndeplinirii comenzii Utilizatorului plasate pe Site, inclusiv livrarea Bunurilor. .

5.3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate numai în temeiul și în modul prevăzut de lege.

5.4. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația Site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrația site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilegale ale terților.

5.6. Administrația Site-ului, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

6. OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare utilizării Site-ului.

6.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul unor modificări ale acestor informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată:

6.2.1. Utilizați informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în clauza 4 din această Politică de confidențialitate.

6.2.2. Asigurați-vă că informațiile confidențiale sunt păstrate secrete, nu sunt dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și, de asemenea, să nu vindeți, să schimbați, să publicați sau să dezvăluiți în alte moduri posibile datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția clauzelor. 5.2. și 5.3. din această Politică de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.

6.2.4. Blocarea datelor cu caracter personal referitoare la Utilizatorul relevant din momentul în care este contactat sau solicitat Utilizatorul sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pe perioada verificării, în cazul dezvăluirii datelor personale false sau ilegale. actiuni.

7. RESPONSABILITĂȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la paragrafe. 5.2., 5.3. și 7.2. din această Politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația Site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit proprietate publică înainte de pierderea sau dezvăluirea sa.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte până când a fost primit de Administrația Site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de a depune o reclamație în instanță cu privire la litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul Site-ului și Administrația Site-ului, este obligatorie depunerea unei reclamații (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

8.2. Destinatarul cererii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, notifică în scris reclamantului rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat autorității judiciare în conformitate cu legislația aplicabilă.

8.4. Legislația actuală se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația Site-ului.

9. TERMENI SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site-ul magazinului online, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate prevede altfel.

9.3. Orice sugestii sau întrebări despre această Politică de confidențialitate trebuie raportate la secțiunea specificată a site-ului.